vintage adding machine

ZGODOVINA RAČUNODSTVA

Računovodstvo so poznali že Mezopotamci, Babilonci, Asirci in Sumerci, ki so vodili evidence o pridelku in čredi.

Poznavanje računovodstva lahko vidimo tudi na Rosetta Stone-u, ki omenja davčni upor. Računovodstvo sega več kot 7000 let nazaj in je povezano z razvojem pisanja, štetja in denarjem.

Beseda računovodstvo je izpeljana iz angleške besede accounting. Acont je beseda iz stare francoščine, ki pomeni obračun plačila, comptus pa je izpeljanka latinske besede in pomeni izračun.

Oče knjigovodstva pa je vsekakor italijan Luca Pacioli. Njegova knjiga Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, izdana leta 1494, kot prva predstavlja sistem dvostavnega knjigovodstva, sistem, ki je v večini ostal nespremenjen nadaljnjih 500 let.